Protokolle

Protokolle Procedurat Standarte Të Veprimit Për Trajtimin E Rasteve Të Dhunës Në Familje Dhe Dhunës Me Bazë Gjinore Aksesuar nga  http://acpd.org.al/sq/?p=768

Read More »

Nivel Kombëtar

STRATEGJI KOMBËTARE 1. Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2020-2023. Aksesuar nga: https://keshillikonsultativ.qeverisjavendore.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/14.-Dokumenti-strategjia-e-mbrojtjes-sociale-4-nentor-2019-converted-merged.pdf Kjo strategji eshte ne vashden e strategjise se meparshme e vitit 2015-2020. Ajo

Read More »

Kontakte

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta” Fakulteti i Shkencave Sociale Universiteti i Tiranës Email: socialeal.platforma@gmail.com Person Kontakti: Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama rudina.rama@unitir.edu.alrudinarama13@gmail.com Prof. Asoc. Dr. Marinela

Read More »

Evente

Evente “BASHKËNDËRTIMI I NJË BOTE EKO-SOCIALE, DUKE MOS LËNË ASKËND JASHTË” Sot, ne date 31 Mars 2022, Fakulteti i Shkencave Sociale (FShS), Terre des hommes

Read More »

Lajmërime

Lajmërime Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030 Miratohet “Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore 2021-2030 me VKM Nr. 400/ datë 30.06.2021 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare

Read More »