Regjistrohu për të marrë pjesë në aktivit
Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në partneritet me UNICEF- Shqipëri në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve social edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, date 20 Prill 2021, ora 10.00-12.30 organizon workshopin per Prezantimin e Raportit per Rishikimin e Kurrikules ne Pune Sociale per Universitetin e Tiranes, Universitetin “Aleksander Xhuvani” dhe Universitetin “Luigj Gurakuqi”.
Ky raport ka synuar te shohe sa njohuri marrin studentet ne lende specifike per sistemin e perkujdesit shoqeror, legjislacionin dhe dokumentat politike, protokolle dhe manuale pune ne fusha te veçanta. Ne raport jane perfshire gjetje dhe sugjerime ne kete drejtim, si dhe programe te rishikuara sipas sugjerimeve ne fazen permbyllese te projektit.
Në këtë workshop ftohen të marrin pjesë pedagoge te cilet jane te angazhuar ne mesimdhenie ne te dy nivelet Bachleor dhe Master i Shkencave/Profesional nga 3 universitetet e perfshira ne projekt. Bashkengjitur Agjenda e workshopit.
Workshopi do te zhvillohet ne platformen Zoom. https://zoom.us/join
Projekti “Rritja e kapaciteteve te punonjesve sociale qe punojne ne fushen e sherbimeve sociale dhe permiresimi i edukimit ne Pune Sociale” mbeshtetet nga #UNICEF dhe zbatohet nga Fakulteti i Shkencave Sociale #UT ne kuader te programit #LeaveNoOneBehind financuar nga #SDC.
Agjenda