Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, projekt që zbatohet në partneritet me UNICEF- Shqipëri mbështetur nga  programi Leave No One Behind financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,  ka vazhduar organizimin e nje seri trajnimesh per punonjes ne sherbimet e kujdesit shoqeror.
Trajnimi “Etika ne praktiken e punonjesit social”-Dita I u organizua ne 17 Mars me trajnere Dr. Monika Cenameri. Dita e dyte e ketij trajnimi do te jete ne 23 Mars, ora 13.00-16.00.
Per me shume, agjenda e trajnimit Dita I dhe foto nga trajnimi.
Agjenda Trajnimit

Trajnimi “Te influencosh vendimmarrjen politike”
Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale/ Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, projekt që zbatohet në partneritet me UNICEF- Shqipëri mbështetur nga  programi Leave No One Behind financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,  organizon me pedagoge te jashtem të 3 universiteteve, Universitetit të Tiranës, Universitetit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi” trajnimin online:
 
Trajnimi: Date 1 Mars 2021, ora 14.00-17.00 “Te influencosh vendimmarrjen politike“. Trajnere do të jenë Prof.Asoc. Eglantina Gjermeni dhe Prof.Asoc. Marsela Dauti. 
 
Trajnimi online”Te komunikojme punen kerkimore pertej mjedisit akademik”
Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale/ Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, projekt që zbatohet në partneritet me UNICEF- Shqipëri mbështetur nga  programi Leave No One Behind financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,  organizon me pedagoge te jashtem të 3 universiteteve, Universitetit të Tiranës, Universitetit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi” trajnimin online:
Trajnimi: Date 15, 22 dhe 26 Shkurt 2021, ora 14.00-17.00 “Te komunikojme punen kerkimore pertej mjedisit akademik”. Trajnere do të jenë Prof.Asoc. Eglantina Gjermeni dhe Prof.Asoc. Marsela Dauti.
Trajnimi online “Si te shkruajme nje artikull shkencor”
Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale/ Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, projekt që zbatohet në partneritet me UNICEF- Shqipëri mbështetur nga  programi Leave No One Behind financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,  organizon me pedagoge te jashtem të 3 universiteteve, Universitetit të Tiranës, Universitetit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi” trajnimin online:
 
Trajnimi: Datë 11 Shkurt 2021, ora 14.00-17.00, ” Si te shkruajme nje artikull shkencor”. Trajnere do të jenë Prof.Asoc. Eglantina Gjermeni dhe Prof.Asoc. Marsela Dauti.
Trajnimet do të zhvillohen online nëpërmjet Platformës Microsoft Teams. Për t’u bërë pjesë, ne do ju dërgojmë një e mail të dedikuar ku ju duhet të klikoni ‘’Join’’ në ditën dhe orën e takimit. 

Trajnimi online “Konsumimi profesional”
Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në partneritet me UNICEF- Shqipëri në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve social edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale” në datat 5 dhe 8 Shkurt 2021, ora 13.30-16.30, organizon trajnimin online “Konsumimi profesional” me punonjës të Nnjësive për Mbrojtjen e Fëmijëve. 
Trajnere do të jetë Dr. Erika Bejko.
Agjenda
 
Trajnimi online “Vlerësimi i Nevojave”
Fakulteti i Shkencave Sociale / Universiteti i Tiranës në partneritet me UNICEF- Shqipëri në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve social edhe e studentëve dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale” në datat 4 dhe 5 Shkurt 2021, ora 13.30-16.30, organizon trajnimin online “Vlerësimi i Nevojave” me punonjës të Nnjësive për Mbrojtjen e Fëmijëve. 
Trajnere do të jetë Prof.Asoc. Eliona Kulluri.
Agjenda