Rreth Nesh

Platforma për Mbrojtjen dhe Shërbimet Sociale në Shqipëri është ndërtuar në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e

Read More »