MBROJTJA DHE PËRKUJDESI SHOQËROR

Platformë për Profesionistët dhe Studentët

Kush jemi

QËLLIMI KRYESOR

Platforma për Mbrojtjen dhe Shërbimet Sociale në Shqipëri është ndërtuar në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale në Shqipëri”. Projekti zbatohet nga Universiteti i Tiranës/ Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale dhe mbeshtetet nga UNICEF/Shqipëri në kuadër të programit LeaveNOne behind, financuar nga SDC

FOKUSI
YNË

  1. Profesionistët që punojnë në fushën e mbrojtjes dhe përkujdesit shoqëror
  2. Studentët në Punë Sociale

Platforma www.sociale.al  do të sigurojë:

  • Informacion të përditësuar për politikat në fushën e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale, ligjet, standardet, protokolle dhe manuale pune.
  • Trajnime dhe supervizime online apo aktivitete të tjera me fokus zhvillimin profesional.
  • Informacione për studime ekzistuese dhe të reja në fushë.Informacion për institucione dhe organizata në fushën e shërbimeve sociale dhe aktivitetin e tyre.
Mbrojtja dhe pËrkujdesi
shoqËror

RRITJA E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE SOCIALË NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE PËRMIRËSIMI I EDUKIMIT NË PUNË SOCIALE

Edukimi nË
vazhdim

urdhri
i punonjËsve socialË

MBROJTJA DHE
PËRKUJDESI
SHOQËROR

EVENTE

SË SHPEJTI

International Social Work Education And Development Online Conference 2021
Ftesa –> Kliko, këtu
Bio & Absrakt (Prof. Angelina Yuen-Tsang)   –> Kliko,këtu
Bio & Absrakt (Prof. Walter Lorenz)               –> Kliko,këtu
 
. . . .

event
i radhës

Na ndiqni nË rrjetet sociale

Informacione & njoftime

MBROJTJA DHE PËRKUJDESI SHOQËROR

Ky projekt mbështetet nga UNICEF Shqipëri. Departamenti i Punës Sociale partnerizon me UNICEF për të rritur kapacitet e punonjësve Social në fushën e mbrojtjes sociale në kuadrin e programit LNB të mbështetur nga SDC.

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e platformës është mbështur nga UNICEF me fianancim të Joint SDG Fund.

Çdo e drejtë është e rezervuar !

Regjistrohu

2020 © Sociale.al | Powered by WEBART.AL